Natuurlijk, hieronder vindt u de privacyverklaring van Bijl Videografie zonder opsommingstekens.

Privacyverklaring Bijl Videografie

Bijl Videografie hecht veel waarde aan de privacy van haar klanten en bezoekers van de website. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens Bijl Videografie verzamelt en waarvoor deze gegevens worden gebruikt.

Verzamelde persoonsgegevens

Bijl Videografie kan de volgende persoonsgegevens verzamelen: naam, contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummer, adresgegevens en eventueel andere persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een formulier op de website in te vullen.

Doeleinden van het verzamelen van persoonsgegevens

Bijl Videografie verzamelt persoonsgegevens om de volgende redenen: om contact op te kunnen nemen met klanten en geïnteresseerden in de diensten van Bijl Videografie, om een overeenkomst met klanten uit te voeren en de diensten van Bijl Videografie te kunnen leveren en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen.

Bewaartermijn

Bijl Videografie bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bijl Videografie deelt persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om de overeenkomst met de klant uit te voeren.

Cookies

Bijl Videografie maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

Beveiliging van persoonsgegevens

Bijl Videografie neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Rechten van betrokkenen

Klanten en bezoekers van de website hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook hebben zij het recht om eventuele toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens door Bijl Videografie.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of als u gebruik wilt maken van uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens, neem dan contact op met Bijl Videografie via onderstaande gegevens: Email: patricia@bijlvideografie.nl Adres: Zuiderkruis 29, 2163AB Lisse

Wijzigingen

Bijl Videografie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.